Velkommen

Nyttevekstforeningen  avd. Sør-Rogaland

jaersoppen@gmail.com

 
 
 

Velkommen til Jærsoppens side


Jærsoppen er en forening for alle i Sør Rogaland som er interessert i sopp og nyttevekster. Vi holder jevnlige møter og kurs, og arrangerer turer. Alle som er interesserte kan møte opp på disse.

Jærsoppen er tilknyttet Norges sopp- og nyttevekstforbund. Du kan melde deg inn via deres side: Bli medlem

Det vil bli lagt ut bilder fra turer og arrangementer. Vi vil ikke sette navn på folk uten at de er forespurt. Dersom noen ønsker et bilde fjernet er det bare å sende en mail til:

post@jaersoppen.org

Ansvarlig redaktør:

Kari Blikra

tlf. 454 11 730

Advarsel:

Bilder på disse sidene må ikke brukes for å bestemme sopp eller planter som skal spises. Bruk litteratur og soppsakkyndige.

 

Grasrotandelen

Gi din andel av tippemidlene til Jærsoppen. Følg lenken søk opp Jærsoppen og les mer om hvordan du velger å støtte oss.

Vill vekst - mat fra naturen.

Anne Lise Tyssebotn Gjesdal arrangerer mange spennende kurs, også soppkurs.

Følg med på: Vill vekst si side på FaceBook

Judasøre. Sjekk artsobservasjoner.no og se alle registreringene som er gjort i Rogaland. Mange fine bilder.

Jærsoppen inviterer til kurs i registrering av arter i Artsobservasjoner.no.

Sted: Mostun natursenter ved Mosvatnet i Stavanger. 

Tid: tirsdag 25. april 2017 klokka 18:00-20:30

Kursleder: Kari Blikra


Kurset er beregna på nybegynnere, men de som ønsker repetisjon kan også bli med. Du vil lære å finne koordinater på kart og med GPS. Alle får hjelp til å lage bruker og gjøre sine første registreringer og laste opp bilde. Det vil også bli presentasjon av søkemuligheter, statistikk og bildegalleri. I Artsobservasjoner registrerer vi både sopp, planter og dyr.


Påmelding til kablikra@online.no innen 20. april. Kurset er gratis, åpent for alle og det vil være begrensning i antall plasser. Så meld deg på nå!!!


Om Artsobservasjoner:

I Artsobservasjoner kan du registrere observasjoner av planter, dyr og sopper i Norge. Hvem som helst kan rapportere og søke etter arter (med unntak av visse skjermede arter).


Nettsidene er et verktøy og en møteplass for naturinteresserte som på en enkel måte kan holde kontroll på sine og andres funn, og utveksle kunnskap og erfaringer.

Artsobservasjoner er et viktig verktøy for både profesjonell og ideell registreringsaktivitet, og er en unik kilde til kunnskap.


Dataene brukes blant annet av forskere og forvaltning i Norge, og bidrar til å se trender og utviklingstrekk i naturmangfoldet.


Artsobservasjoner utvikles og drives av Artsdatabanken på oppdrag fra Miljødirektoratet.