Årets soppkartlegger 2015 ble annonsert på Vintersopptreffet 2016